Събития и изложби
27.04.2021

Лятно работно време

Уважаеми посетители,
експозициите на Исторически музей-Тутракан, Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“ преминават на лятно работно време и ще приемат посетители всеки делничен ден от 8 до 12 ч. и 13 до 17 ч., събота и неделя от 9 до 16 часа.
Приемат се посетители при следните условия:
1. Влизането в експозициите се извършва до четирима души, с изключение на семейства. Залите се разглеждат последователно, като в една зала могат да бъдат едновременно до четирима души или семейство. Разглеждането на залите се извършва еднопосочно.
2. Между всеки от посетителите в експозициите се спазва поне 1,5 метра физическо разстояние;
3. Всички посетители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
4. На входа на експозицията се осигурява дезинфектант за задължително дезинфекциране на ръцете на посетителите;
5. Забранено е пипането с ръце на музейните витрини;
6. С цел предпазване здравето на служителите и посетителите са забранени груповите посещения в музея. Изнасянето на беседа е разрешено само и единствено в откритите музейните експозиции при спазване на дистанция от 1,5 метра между присъстващите.
Експозициите са отворени за посетители на 30 април, 1, 3, 4 и 6 май.
Светли празници!