"Разрушената къща" - Ренета Павлова

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей
Отдел:
Изобразително изкуство
Наименование:
"Разрушената къща" - Ренета Павлова
Датировка:
2016 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Фондохранилище №5