"Старата къща" - Жаклин Стоянова

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей
Отдел:
Изобразително изкуство
Наименование:
"Старата къща" - Жаклин Стоянова
Местонахождение:
Заседателната зала на Общински съвет-Тутракан, със Заповед №2/14.01.2020 г., за периода 15.01.2020 - 15.01.2021 г.