Завръщане от панихида при с. Дайдър

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Завръщане от панихида при с. Дайдър
Датировка:
1917 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан