На позиция при Тутракан, 1916 г. (Командният пункт на ІV-та Преславски дивизия)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
На позиция при Тутракан, 1916 г. (Командният пункт на ІV-та Преславски дивизия)
Датировка:
септември 1916 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан