Командването на ІV-та Преславска дивизия при Тутракан. септември 1916 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Командването на ІV-та Преславска дивизия при Тутракан. септември 1916 г.
Датировка:
септември 1916 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан