Снимка „Бакърджийска работилница в Тутракан”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Бакърджийска работилница в Тутракан”
Датировка:
20-те г. на ХХ век
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан