Пощенска картичка „Възпоменателна картичка, издадена по случай 50 години от смъртта на Стефан Караджа”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Възпоменателна картичка, издадена по случай 50 години от смъртта на Стефан Караджа”
Датировка:
1917 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан