Снимка „Теодоровата къща в Тутракан”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Теодоровата къща в Тутракан”
Датировка:
Около 1910-1913 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан