Снимка „Румънските кланета в с. Сребърна, Силистренско”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Румънските кланета в с. Сребърна, Силистренско”
Датировка:
1916 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан