Снимка „Сергия с бакърени изделия на Хараламби Янев на панаир в Тутракан, 1920 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Сергия с бакърени изделия на Хараламби Янев на панаир в Тутракан, 1920 г.”
Датировка:
1920 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан