Снимка „Парковата ½ рота през януари 1918 г. в гр. Скопие.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Парковата ½ рота през януари 1918 г. в гр. Скопие.”
Датировка:
3 април 1918 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан