Пощенска картичка „Посрещане на румънския крал Карол І в Тутракан”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Посрещане на румънския крал Карол І в Тутракан”
Датировка:
След 28 юни 1913 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан