Пощенска картичка „Тутракан през румънската окупация. Отбелязване на важно събитие”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Тутракан през румънската окупация. Отбелязване на важно събитие”
Датировка:
20-те г. на ХХ в.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан