Пощенска картичка „Честване на първата годишнина от Тутраканската епопея”, 6.09.1917 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Честване на първата годишнина от Тутраканската епопея”, 6.09.1917 г.
Датировка:
6.09.1917 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан