Обръщение на ЦК на ВДРО до делегатите на ХVІІ редовен конгрес на съюза „Добруджа”, на І редовен конгрес на Добруджанския женски съюз и на учредителния конгрес на Добруджанския младежки съюз за позицията към поробена Добруджа.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Обръщение на ЦК на ВДРО до делегатите на ХVІІ редовен конгрес на съюза „Добруджа”, на І редовен конгрес на Добруджанския женски съюз и на учредителния конгрес на Добруджанския младежки съюз за позицията към поробена Добруджа.
Датировка:
1933 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан