Данни за населението на Северна Добруджа по народност преди и след Първата световна война.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Данни за населението на Северна Добруджа по народност преди и след Първата световна война.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан