Донесение от околийския управител на Тутракан до областния директор на Шумен за състоянието на околията след румънската окупация

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Донесение от околийския управител на Тутракан до областния директор на Шумен за състоянието на околията след румънската окупация
Датировка:
16.12.1940 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан