Фотография „Населението на с. Нова Черна посреща българските освободителни войски на 21 септември 1940 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Населението на с. Нова Черна посреща българските освободителни войски на 21 септември 1940 г.”
Датировка:
21 септември 1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан