Фотография „Училищен клас момчета в униформи заедно с учителите си”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Училищен клас момчета в униформи заедно с учителите си”
Датировка:
началото на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан