Модерна монета

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - Н
Наименование:
Модерна монета
Датировка:
ХІХ-началото на ХХ в.
Местонахождение:
Исторически музей Тутракан