Римска монета

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
Исторически музей Тутракан
Наименование:
Римска монета
Датировка:
383-392 г. Монетарница Константинопол
Местонахождение:
Исторически музей Тутракан