Глава на седяща каменна фигура на лъв

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - М
Наименование:
Глава на седяща каменна фигура на лъв
Датировка:
II – III век
Местонахождение:
ИМ-Тутракан