Глинена кана

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - М
Наименование:
Глинена кана
Датировка:
Късножелязна епоха. (кр. V – кр. на IV в. пр.н.е.)
Местонахождение:
ИМ-Тутракан