Погребална урна

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - М
Наименование:
Погребална урна
Датировка:
Трета четвърт на IV век пр.н.е.
Местонахождение:
ИМ-Тутракан