Глинена лампа

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - М
Наименование:
Глинена лампа
Датировка:
Последната четвърт на III – средата на V век
Местонахождение:
ИМ-Тутракан