Етнографски музей - Дунавски риболов и лодкостроене

Експонати

страница 2 от 8  
1 2 3 4 5 6 7 8

История

През своето хилядолетно съществуване Тутракан е свързан неизменно с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските си работилници. С този древен занаят и поминък са се занимавали цели родове и фамилии. Преживял годините, през 19 век виждаме Тутракан с един изключителен, своеобразен и неповторим за България облик. Градът е утвърден център на дунавския риболов.

В началото на ХХ век Тутракан има повече от 5000 рибари, на рибарския пристан е могло да се видят над 1000 лодки. Този поминък създава специфична атмосфера и облик на града в отличие от много други поселища по дунавския бряг.

Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене” е открит през 1974 г. и е единствен в страните по поречието на р. Дунав. Създаден е, за да съхрани богатата материална и духовна култура, обществено устройство и бит на българите от крайдунавските рибарски селища.

Експозицията е подредена в 7 зали и 2 интериора, в сграда – паметник на културата от началото на ХХ в. В хронологическа последователност са представени оригинални риболовни уреди от древността и използвани в съвремието уреди и съоръжения. Показани са оригинални въдици от кост и мед, харпуни, глинени тежести за рибарски мрежи, железни сапкъни, кърмаци, различни видове мрежи, изработвани от растителни влакна от тутраканските рибари – орие, дифан, ян, ласперник, чигарница, сетка, скомбрелница, уклейник, сертме и.др. Освен мрежести съоръжения са представени и кукести уреди за риболов. Фотоси и графики обясняват начина на риболов в селищата по Долния Дунав. Освен показаните риболовни принадлежности се добива представа за обществената организация на риболовците, сметководството, вътрешната уредба на жилищата им, духовната им култура.

Място е отделено и на лодкостроенето, което се развива в този край още от римския период. В античния кастел Трансмариска е имало работилница за ремонт на плавателни съдове. В края на ХІХ век лодки от Тутракан се изнасят в Румъния, Сърбия, Австрия и др.

Експонирана е минерална сбирка от Националния музей “Земята и хората”.

„Дигитални подходи в музейна експозиция на Дунав"

В края на юни месец 2022 г. Исторически музей Тутракан приключи с изпълнението на проект „Дигитални подходи в музейна експозиция на Дунавски риболов и лодкостроене”. Целта на проекта бе опазване и популяризиране на културното наследство по поречието на р. Дунав в България чрез неговата дигитализация и разработване на средствa за подобрен достъп до него със съвременни технологии за предаване на културно съдържание.
По проекта е създадено дигитално пространство guided tour, което позволява виртуална разходка в залите на музея, която може да бъде придружена с гид на живо. Това ще улесни посетителите дори и в пандемичните условия в последните години. Разходката може да бъде придружена и с гид на живо.
В допълнение към виртуалния музей бе създадено VR-видео, свързано с риболова по реката, както и забележителности от флората и фауната на района около гр. Тутракан, вкл. резервата Малък Преславец и забележителности около гр. Тутракан. То предоставя цялостно потапяне на посетителя в атмосферата на характерния традиционен занаят, съчетан с преживяване сред природните ценности на района. По този начин експозицията на музея „оживява“ извън витрините и едновременно с това прави експонирането на елементите от този традиционен занаят по-достъпни, по-любопитни и по-интересни за посетителите.
Като част от проекта е създадена дигитална изложба за Гигантски риби по поречието на Дунава и албум, които могат да бъдат разгледани на сайта на музея.
Проектът е на стойност 12000 лв. и е финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО`21 /Съхранение и популяризиране на културното наследство".

Виртуален тур

 Изложба "Гигантски риби по поречието на Дунав"

 Дигитален албум за риболова и лодкостроенето

 

Фотогалерия