Издания на музея
16.08.2021

"Българската армия на Северния фронт"

Албумът е посветен на паметни събития, през периода 1916-1918 г. дълго време останали извън полезрението на историческата наука. В него авторите разказват за събития от Първата световна война, за битки - за Тутракан, Добрич … и герои като ген. Киселов, ген. Колев и др., с малко думи и с повече илюстративен материал.

Читателите ще видят пощенски картички и снимки от епохата, фотографии-уникати, притежание на музеи и частни колекционери, някои от които се публикуват за пръв път. Ще придобият визуална представа как изглеждат българските войници и офицери и техните противници, с какво са въоръжени. Ще Ви направят съпричастни към резултатите от първите експедиции в Северна Добруджа и Влашко, организирани от музеите в Тутракан и Добрич, с подкрепата на Министерството на отбраната в периода 2007-2016 г. По време на тези експедиции те не само вървят по стъпките на българските войски, но и откриват множество каменни надгробия, паметници и артефакти, оцелели след толкова много години. Авторите наричат този албумът „Българската армия на Северния фронт“, защото този фронт е многолик и представлява съвкупността от бойните действия за освобождението на цяла Добруджа, блестящите операции във Влашко и Мунтения, позиционните битки от Дунавския и Серетския фронтове. В него читателят ще види българския войник и в друга светлина. Как общува с братята си от Добруджа, как се труди заедно с тях и споделя техните делници и празници, как живее в момент, когато оръдейната канонада е притихнала, а противникът е напуснал панически бойното поле. Ще успее да се докосне и до паметта, до спомена за онези, които „знаеха как да мрат за своето Отечество“.
Албумът е двуезичен и представлява интерес не само за българския читател, но и за всички изследователи на този период от световната история.

Фотоалбумът е издаден с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Цена: 50 лева.