Издания на музея
26.01.2018

"На война с 28-ми пехотен Стремски полк" Г. Митов

Нстоящото фототипно издание е посветено на героичните подвизи на 28-ми пехотен Стремски полк през Първата световна война. Затова разказват и спомените, които авторът поручик Георги Митов публикува.
Фототипното издание се осъществява с финансовата подкрепа на големия български патриот и родолюбец проф. Иван Гаврилов. 

Цена 7 лв.