Издания на музея
20.11.2018

"Летопис на смутното време в народното стопанство на България (1944-2017). Спомени" Васил Търпанов

      Летописът се базира на спомените на автора и на други личности за изграждането на народното стопанство в Тутраканска околия след 1944 г. Включена е строителната програма на ТКЗС-тата в общината през периода на социализма, както и информация за Консервно-танкерното стопанство, АПК и ДАП. Предприятия, в които Васил Търпанов е работил дълги години и като участник в процеса на изграждането и утвърждаването им разказва за изпитанията, трудностите и успехите, през които е преминал.

        Цена 14 лв.