Издания на музея
21.12.2018

"Герои. Идеи.Събития."

   "Герои. Идеи. Събития." Сборник с материали от Международна научна конференция „Герои. Идеи. Събития.”, посветена на 245 години от победата на ген. Ал. В. Суворов при Тутракан, 140 години от Освобождението на България, 120 години издателство „Мавродинов” в Тутракан и 25 години Исторически музей – Тутракан.
     Научният форум е проведен на 7 и 8 юни 2018 г. в гр. Тутракан.
     Научен ръководител: проф. дин Антонина Кузманова.

   Цена: 20 лева