• 19.08.2020
    Обявление на договор АОП
  • 26.02.2020
    Протокол 2
  • 26.02.2020
    Протокол 3
  • 26.02.2020
    Доклад
  • 26.02.2020
    Решение
  • 12.02.2020
    съобщение до всички участници
  • 30.01.2020
    Протокол №1
  • 29.11.2019
    Изготвяне на иновативна музейна експозиция със средствата на кинематографията за Историческия музей – гр. Тутракан
  • Политика за защита на личните данни
  • Договор за услуга.