• Изготвяне на иновативна музейна експозиция със средствата на кинематографията за Историческия музей – гр. Тутракан