План на землен форт № 9 на Тутраканската крепост

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
План на землен форт № 9 на Тутраканската крепост
Датировка:
1916 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан