Бюлетин за действията на ІІІ-а армия от 1.08.1916 до 8.09.1916 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Бюлетин за действията на ІІІ-а армия от 1.08.1916 до 8.09.1916 г.
Датировка:
1916 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан