Реляции за действията на 4-а пехотна Преславска дивизия и придадените й части в боевете за овладяване на крепостта Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Реляции за действията на 4-а пехотна Преславска дивизия и придадените й части в боевете за овладяване на крепостта Тутракан
Датировка:
1916 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан