Снимка „Част от минаре на джамия, част от халите в Тутракан след 1927 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Част от минаре на джамия, част от халите в Тутракан след 1927 г.”
Датировка:
След 1927 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан