Пощенска картичка „Изглед от Тутракан. Главната чаршийска улица „Крал Фердинанд”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Изглед от Тутракан. Главната чаршийска улица „Крал Фердинанд”
Датировка:
20-те - 30-те. г. ХХ в. Румънска окупация.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан