Пощенска картичка „Изглед от Тутракан – главната улица”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Изглед от Тутракан – главната улица”
Датировка:
2.11.1940г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан