Фотография „Петър Габровски с жена си Димитра и дъщерята Милка”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Петър Габровски с жена си Димитра и дъщерята Милка”
Датировка:
Началото на ХХ в.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан