Фотография „Обща снимка на семейство от Варненци, Тутраканско”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Обща снимка на семейство от Варненци, Тутраканско”
Датировка:
28.08. 1891 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан