Реч на Никола Мушанов, народен представител, произнесена на 23 септември 1940 г. по извънредния бюджет на Добруджа

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Реч на Никола Мушанов, народен представител, произнесена на 23 септември 1940 г. по извънредния бюджет на Добруджа
Датировка:
23.09.1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан