Заповед за награждаване на Марин Патрашков с медал за участието му в Сръбско-българската война 1885 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Заповед за награждаване на Марин Патрашков с медал за участието му в Сръбско-българската война 1885 г.
Датировка:
23.07.1887
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан