Обявление на Тутраканското градско общинско управление относно изборите за народни представители в ХV-о обикновено народно събрание. 10.08.1911 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Обявление на Тутраканското градско общинско управление относно изборите за народни представители в ХV-о обикновено народно събрание. 10.08.1911 г.
Датировка:
10.08.1911 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан