Добруджа – историческите заседания на Народното събрание по присъединяването на Южна Добруджа към майката Отечество. 20 и 21 септември 1940 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Добруджа – историческите заседания на Народното събрание по присъединяването на Южна Добруджа към майката Отечество. 20 и 21 септември 1940 г.
Датировка:
20 - 21 септември 1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан