Фотография „Честване на празник в Тутракан”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Честване на празник в Тутракан”
Датировка:
края на ХІХ - началото на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан