Снимка „Тодор Ив. Таков като войник през Първата световна война”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Тодор Ив. Таков като войник през Първата световна война”
Датировка:
27.03.1918 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан