Снимка „Учителски колектив. Тутракан. Края на ХІХ - началото на ХХ в.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
история
Наименование:
Снимка „Учителски колектив. Тутракан. Края на ХІХ - началото на ХХ в.”
Датировка:
края на ХІХ - началото на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан