Снимка „Ученици и учители, сред които Петър Габровски, пред училищната сграда в Тутракан. 1905 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Ученици и учители, сред които Петър Габровски, пред училищната сграда в Тутракан. 1905 г.”
Датировка:
1 май 1905 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан