Снимка „Освещаване на чешмата „Св. Трифон”. 14.06.1928 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Освещаване на чешмата „Св. Трифон”. 14.06.1928 г.”
Датировка:
14.06.1928 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан