Снимка „Марин Дянков пред магазина за колониални стоки на Марин Патрашку. Тутракан. 1928 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Марин Дянков пред магазина за колониални стоки на Марин Патрашку. Тутракан. 1928 г.”
Датировка:
1928 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан